Trang Chủ Tiêu Dao Cốc

Tiêu Dao Cốc

09-06-2017

Tiêu Dao Cốc - một nơi thần bí. Đồn rằng, nơi này chôn giấu rất nhiều Kỳ Trân Dị Bảo. Không những thế, Tiêu Dao Cốc còn là nơi ẩn cư của một nhóm Kỳ Nhân Dị Sĩ. Từ khi Cửu Thiên Đạo Nhân công bố tấm bản đồ Tiêu Dao Cốc, võ lâm cao thủ trong thiên hạ đã tranh nhau đến thử vận may.
 
Phần Thưởng qua ải
1 Tỷ Kinh nghiệm
50v bạc thường
50v bạc khóa
5v Đồng khóa
5000 đồng thường
Thời gian báo danh
Từ 00h00 đến 02h00 sáng và từ 12h00 đến 23h00.
 
 • 00h00 bắt đầu cho báo danh 00h30 bắt đầu chuyến đầu tiên.
 • Chuyến cuối cùng là chuyến 23h00.
 • Cứ 30 phút thì có 1 chuyến.
NPC Liên quan
Đến thành Biện Kinh gặp NPC Hướng Dẫn Tiêu Dao Cốc Triệu Khàn để vào.
 
Điều kiện tham gia
 • Nhân vật đạt đẳng cấp 80.
 • Đã gia nhập môn phái.
 
Nội dung hoạt động
 • Sẽ có 2 cổng Tiêu Dao cho đồng đạo lựa chọn.
 
 • Mỗi ngày đồng đạo chỉ được tham gia tối đa là 1 lần.
 • Nếu không tham gia thì được cộng dồn lại tối đa là 14 lần.
 
 • Tổ đội phải ít nhất là 4 thành viên mới có thể tham gia Vượt ải Tiêu Dao Cốc.
 • Tổ đội sẽ phải vượt qua tất cả 5 ải, mỗi ải sẽ ngẫu nhiên không giống nhau. Trong khi vượt ải đồng đạo có thể nhặt được Huyền tinh hoặc Lệnh bài Tiêu Dao Cốc phục vụ cho việc làm Nhiệm vụ Thương hội.
 
 • Sau khi báo danh thành công thì đồng đạo được đưa vào khu vực chờ đợi.
 
 • Mỗi ngày nhân sĩ sẽ nhận được 1 Dược phẩm Tiêu Dao Cốc miễn phí.
 
 
 • - Trong Tiêu Dao Cốc, mỗi ải tương ứng với 1 loại nhiệm vụ khác nhau (có 5 nhiệm vụ tương ứng 5 ải). Trong quá trình vượt ải, nếu chẳng may thất bại 1 ải nào đó, người chơi sẽ được đưa ra khu vực chờ, cho đến khi ải đó kết thúc, người chơi sẽ được đưa trở lại ải kế tiếp.
Lợi ích khi tham gia Tiêu Dao Cốc
 • Khi đánh quái trong các ải thì có cơ hội nhận được những loại nguyên liệu khác nhau. Đem những nguyên liệu đó đến gặp Chủ Thương Hội tại các thành thị để đổi thành bạc khóa. Mỗi tuần chỉ có thể đổi tối đa 30 vạn bạc khóa.
 
 
 • Khi tham gia đánh boss trong Tiêu Dao Cốc thì có cơ hội nhận được các loại thẻ như: thẻ kích sát, thẻ bảo vật, thẻ bí bảo, thẻ vượt ải, thẻ đặc biệt... Khi có những thẻ đó rồi thì click chuột phải để gắn vào cuốn Tiêu Dao Lục.
 
Tiêu Dao Lục được nhận vào lần đầu vượt Tiêu Dao Cốc mỗi tháng, hoặc nhận tại NPC Hiểu Phi. Cuối tháng đến gặp NPC Hiểu Phi trong Tiêu Dao Cốc để nộp.
 
 • Phần thưởng: Ngày mùng 01 của tháng sẽ công bố bảng xếp hạng (sau khi nộp các thẻ của tháng trước). Sau khi nộp thì tùy vào chất lượng thẻ và số lương thẻ mà xếp thứ hạng.
 
 
 
Lưu ý
 • Khi tham gia vượt ải Tiêu Dao Cốc bản đồ sẽ không hiện đường đi.
 
 • Trong lúc vượt ải, nếu đồng đạo bị chết thì phải chờ kết thúc ải đó để tiếp tục tham gia ải tiếp theo.
 
 • Mỗi ải đều có 1 giới hạn thời gian nhất định, dù thắng hay thua cũng phải chờ hết thời gian đó mới có thể tiếp tục.
Ngoài ra muốn biết rõ thêm có thể tham khảo tại Từ Điển Kiếm Thế (nhấn F12 và xem phần chi tiết).