Trang Chủ Quà Nạp Tân Thủ

Quà Nạp Tân Thủ

09-06-2023

Cách nhận Quà Nạp Tân Thủ : 

Sử dụng code nạp thẻ để tăng điểm Quà Nạp Tân Thủ

Chọn Quà nạp Thẻ

Chọn Quà Nạp Tân Thủ và nhận phần thưởng

 

-Phần Thưởng Quà Nạp Tân Thủ Nhận duy nhất 1 lần :

Mốc Quà Nạp Tân Thủ 

Vật Phẩm

(Khóa)

số lượng
100k Kinh nghiệm đơn 10000
  Rương Thần Sa 1
  Lệnh Bài Vận Tiêu 10
  Tinh Thạch [Cấp 4] 100
  Tinh Thạch [Cấp 5] 100
     
200k Rương Kỹ Năng Max 180 Tùy Chọn 1
  Lệnh Bài Vận Tiêu 10
  Bùa Bảo Toàn 2
  Rương Bí Kíp trấn phái cấp 1 1
  Chiến Thần 5000
     
500k Rương Thần Sa (1 Dòng) 1
  Tiền xu 500
  Lệnh Bài Chiến Công 5000
  Bùa Bảo Toàn 5
  Lệnh Bài Trang Bị 10000
     
1000k Rương Thần Sa (2 Dòng) 1
  Luân Hồi Ấn [Cấp 5] 1
  Chiến Thần 10000
  Linh Tê Ngọc 50
  Già Lam Kinh Nội Công Cấp 5 1
  Già Lam Kinh Ngoại Công Cấp 5 1
     
2000k Bùa Bảo Toàn 10
  Linh Tê Ngọc 50
  Tiền xu 500
  Rương Bí Kíp trấn phái cấp 5 1
  Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 3
     
3000k Bùa Bảo Toàn 10
  Linh Tê Ngọc 50
  Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 3
  Tiền xu 500
  Chiến Thần 10000
  Rương Thần Sa (3 Dòng) 1
     
4000k Bùa Bảo Toàn 10
  Linh Tê Ngọc 50
  Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 3
  Tiền xu 500
  Hắc Sư Lam Mao - Cấp 10 1
  [Mặt Nạ] Quân Lâm Miện + 5 1
     
5000k Bùa Bảo Toàn 20
  Linh Tê Ngọc 100
  Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 3
  Tiền xu 1000
  Rương Bí Kíp trấn phái cấp 10 1
  Rương Thần Sa (4 Dòng) 1

 

Lưu ý :

- Quà Nạp Tân Thủ chỉ lần 1 lần duy nhất

- Cần hỗ trợ ib facebook ạ