Trang Chủ Luân Hồi Ấn siêu uy lực

Luân Hồi Ấn siêu uy lực

23-05-2017

Cùng với hệ thống Ngũ hành tương sinh - tương khắc quen thuộc tạo nên sự cân bằng cho 12 môn phái, hệ thống Ngũ Hành Ấn của Kiếm Thế với những thuộc tính độc đáo sẽ đem đến cho võ lâm nhân sĩ những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.

Danh Hiệu Cấp 20

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Long Truyền Thôn

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần luân hồi ấn cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
  • Chuột phải sử dụng  Lệnh bài nâng cấp ấn siêu cấp bỏ Luân Hồi Ấn cần nâng cấp vào tăng 1 cấp
Luân Hồi Ấn

Mảnh Luân Hồi Ấn

Tỷ lệ thành công %  
Cấp 1 Nhận miễn phí 1 lần - Hỗ trợ tân thủ  
Cấp 2 1000 90  
Cấp 3 1000 80  
Cấp 4 2000 70  
Cấp 5 2000 60  
Cấp 6 5000 40  
Cấp 7 10000 30  
Cấp 8 15000 15  
Cấp 9 20000 10  
Cấp 10 40000 5  
Cấp 11-15 Cần 1 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 100%
Cấp 16 Cần 2 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp  
Cấp 17 Cần 4 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp
Cấp 18 Cần 6 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp
Cấp 19 Cần 8 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp  
Cấp 20 Cần 10 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp  

 

 

Hướng dẫn nâng cấp Luân Hồi Ấn Siêu Cấp 1-20

Bước 1 : Cần 1 Luân Hồi Ấn  , tháo xuống để vào trong túi đồ

Bước 2 : Click phải vào vật phẩm Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp và đặt Luân Hồi Ấn từ túi đồ vào trong ô để nâng cấp sau đó chọn đồng ý

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại Luân Hồi Ấn sẽ bị giảm 1 cấp
  • Mảnh luân hồi ấn có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame
  • Chuột phải sử dụng  Lệnh bài nâng cấp ấn siêu cấp bỏ Luân Hồi Ấn cần nâng cấp vào tăng 1 cấp
  • Mua tại Npc Cửa Hàng > Thẻ Tích Lũy Sự Kiện