Trang Chủ Event Tết 2024

Event Tết 2024

30-11-2023

 NỘI DUNG SỰ KIỆN

-Tải bản update ở https://taigame.trangchu.kt1vn.com/ và giải nén vào thư mục game chọn yes to all ( xong vào file game hoặc main )

Thời gian diễn ra : Từ 12h00 ngày 04/12/2023

Chọn Sự kiện Tết 2024 Hoặc ở Cây Hoa Đào ở Đạo Hương Thôn

Chọn Event Mới

 

I. Event Tết 2024

Vật phẩm

Mô tả

Giấy đỏ

Nguồn gốc: Tham gia hoạt động nhận được - Nhận Tích Lũy Nạp Hằng Ngày

Chức năng: Ghép Câu đối đỏ

Giấy điệp

Nguồn gốc:  Tham gia hoạt động nhận được - Nhận Tích Lũy Nạp Hằng Ngày

Chức năng: Ghép Bức tranh Đông Hồ

 

Câu đối đỏ

 

Nguồn gốc: 1 Giấy đỏ + 1 Kim Nguyên Bảo ( Tiểu)

Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng giá trị

Bức tranh Đông Hồ

Nguồn gốc: 

[1 Bức tranh Đông Hồ( Khóa/ Không khóa)] = 1 Giấy điệp + 1 Tiền xu ( Khóa/ Không khóa)


Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng giá trị

Pháo hoa năm mới 2024

Nguồn gốc:  Tích lũy thẻ nạp hằng ngày
Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng giá trị

Hồng bao may mắn

Nguồn gốc:  Mua = 5 lăng vân thạch hoặc nhận 1 Hồng Bao May Mắn  mỗi mốc 500 khi sử dụng Bức tranh Đông Hồ
Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng giá trị

Bí Kíp Trấn Phái 1-20

Nguồn gốc: Sử dụng Hồng bao may mắn
Chức năng: mở random Võ Công Trấn Phái từ 1 đến 20

Rương Lệnh Bài Siêu Cấp

Nguồn gốc:  Quà nạp Tân Thủ - Sử dụng Bức tranh Đông Hồ

Chức năng: Mở Ngẫu nhiên 1 trong 7 vật phẩm

Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp
Tín Vật Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Thú Cưng Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp
Lệnh Bài Kỹ Năng [Tốc Biến]
Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp
Lệnh Bài Kỹ Năng [Xuyên Vân Phá Không]

 

Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Nguồn gốc:  Sử dụng Pháo hoa năm mới 2024

Chức năng: Đổi 2 lệnh bài không dùng thành 1 lệnh bài ( khóa)

Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp
Tín Vật Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Thú Cưng Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp
Lệnh Bài Kỹ Năng [Tốc Biến]
Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp
Lệnh Bài Kỹ Năng [Xuyên Vân Phá Không]

 

Lệnh Bài Thần Khí Siêu Cấp

Nguồn gốc:  Sử dụng Pháo hoa năm mới 2024

Chức năng: Nâng Cấp thành công lên 1 cấp 

II. Cách thu thập nguyên liệu

Hoạt động

Vật Phẩm

Truy Nã

Nhận được 25 Giấy đỏ/ 1 nhiệm vụ thành công

Nhận được 25 Giấy điệp/ 1 nhiệm vụ thành công

 

Tiêu Dao Cốc

Nhận được 20 Giấy đỏ/ 1 ải thành công

Nhận được 20 Giấy điệp/ 1 ải thành công

Bạch Hổ Đường

Nhận được 25 Giấy đỏ/ Ải thành công

Nhận được 25 Giấy điệp/ Ải thành công

Tống Kim

3000 điểm tích lũy - 15 Giấy đỏ + Giấy điệp 

5000 điểm tích lũy - 20 Giấy đỏ + Giấy điệp 

10000 điểm tích lũy - 50 Giấy đỏ + Giấy điệp 

TOP Tống Kim

TOP 1 : 150 Giấy đỏ + Giấy điệp

TOP 2 : 100 Giấy đỏ + Giấy điệp

TOP 3 : 50 Giấy đỏ + Giấy điệp

Thi Đấu Loạn Phái

Quán Quân : 500 Giấy đỏ + Giấy điệp 

Á Quân : 400 Giấy đỏ + Giấy điệp 

Tứ Cường : 300 Giấy đỏ + Giấy điệp

Bát Cường : 200 Giấy đỏ + Giấy điệp 

Vòng 16 : 100 Giấy đỏ + Giấy điệp

Tích lũy Nạp trong ngày

 Giấy đỏ + Giấy điệp 

100k 100
200k 200
500k 500
1000k 1000
2000k 2000
3000k 3000
4000k 4000
5000k 10000

III. Cách thức nhận Câu đối đỏ

Các huynh đệ tham gia hoạt động chọn theo hình hướng dẫn sau đây :

Chọn [ Ghép Event ] 

1 Câu đối đỏ = 1 Giấy đỏ  + 1 KNB Tiểu

 

Phần Thưởng khi sử dụng Câu đối đỏ
Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng
Kinh Nghiệm 1-4 (tỷ)
Lệnh Bài Chiến Công 1-3
Tinh Thạch [Cấp 4] 1-3
Lệnh Bài Trang Bị 1-5
Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa 1-4
Rương Bí Tịch 180 2-5
Rương Trang Bị Ngựa 10-40
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 5-25
Dị Dung Thạch 5-25
Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn 100-300
Thần Khí Bảo Châu 100-300
Ấn Ký Tín Vật 100-300
Mảnh Già Lam Kinh 100-300
Rương Kỹ Năng Max 180 Tùy Chọn 1

 

IV. Cách thức nhận Bức tranh Đông Hồ

Các huynh đệ tham gia hoạt động chọn theo hình sau đây :

Chọn [ Ghép Event ] 

[1 Bức tranh Đông Hồ( Khóa/ Không khóa)] = 1 Giấy điệp + 1 Tiền xu ( Khóa/ Không khóa)

 

 

Phần Thưởng khi sử dụng Bức tranh Đông Hồ
Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng
Kinh Nghiệm 15-30 (tỷ)
Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa 5-10
Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn 500-1500
Thần Khí Bảo Châu 500-1500
Ấn Ký Tín Vật 500-1500
Mảnh Già Lam Kinh 500-1500
Linh Hồn Thú Cưng 300-700
Mảnh Ghép Vũ Khí 10-20
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 10-20
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 10-100
Dị Dung Thạch 10-100
Linh Tê Ngọc 1-2
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp 5-15
Rương Trang Bị Đồng Hành(4-5-6) 1
Rương Thần Sa 1-6 dòng 1
Trấn Hồn Thạch - Theo Phái 1-10
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1

 

 

V. Cách thức nhận Pháo hoa năm mới 2024

Thu Thập Pháo hoa năm mới 2024
Tích lũy Nạp trong ngày

Pháo hoa năm mới 2024

(Khóa)

  Giấy đỏ + Giấy điệp 

100k 3 100
200k 3 200
500k 4 500
1000k 5 1000
2000k 6 2000
3000k 7 3000
4000k 8 4000
5000k 10 10000

  

Phần thưởng Pháo hoa năm mới 2024 
Vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng Pháo hoa năm mới 2024 Số lượng
Linh Tê Ngọc 1-5
Bùa Bảo Toàn Vũ Khí 1
Tiền Du Long 10-100
Rương Thần Sa 1-6 dòng 1
Lệnh Bài Phi Phong Thần Thoại 1
Trấn Hồn Thạch - Theo Phái 50-500
Kinh Nghiệm 10-200 (tỷ)
Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp 1
Lệnh Bài Thần Khí Siêu Cấp 1

VI.Cách thức nhận Hồng bao may mắn

 

Chọn Evnet Mới

Thu Thập Hồng bao may mắn
Mua 1 Hồng bao may mắn( Không khóa/Khóa) = 5 lăng vân thạch ( Không khóa/Khóa)
Nhận 1 Hồng Bao mỗi mốc 500 khi sử dụng Bức tranh Đông Hồ Khóa hoặc không khóa

 

Phần thưởng Hồng bao may mắn
Vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng Hồng bao may mắn Số lượng
Rương Thần Sa 1-6 dòng 1
Rương Trang Bị Đồng Hành 4-5-6 1
Bí Kíp Trấn Phái 1-20 1
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1
Tiền xu 1-100
Trấn Hồn Thạch - Theo Phái 50-2000
Kinh Nghiệm 10-300 (tỷ)

Lưu ý: 

- 1 ngày sử dụng 20 Hồng Bao may mắn ( tổng cả 2 khóa/ không khóa)

-Nhận 1 Hồng Bao may mắn (Không Khóa)  mỗi mốc 500 khi sử dụng Bức tranh Đông Hồ ( Không Khóa) không tính cùng  Bức tranh Đông Hồ  (Khóa)

-Nhận 1 Hồng Bao may mắn (Khóa)  mỗi mốc 500 khi sử dụng Bức tranh Đông Hồ ( Khóa) không tính cùng  Bức tranh Đông Hồ ( Không  Khóa)

- Phần thưởng khóa hoặc không khóa phụ thuộc vào Bức tranh Đông Hồ Khóa hoặc Không khóa

- Sử dụng Bức tranh Đông Hồ Không Khóa nhận thẻ Tích Lũy Sự Kiện Không khóa

- Sử dụng Bức tranh Đông Hồ Khóa nhận thẻ Tích Lũy Sự Kiện Khóa

-Lăng Vân Thạch  nhận từ tích lũy nạp ngày là Không Khóa

-Pháo hoa năm mới 2024 nhận từ tích lũy nạp ngày là Khóa mở ra vật phẩm Không Khóa ( chỉ có Tiền Du Long Là Khóa)

- Đá trấn hồn thạch sẽ theo hệ phái nhân vật khi đang sử dụng Event , vui lòng chọn đúng phái cần nhận Đá trấn hồn thạch 

- Cần 15 ô trống để sử dụng event và nhận thưởng

- Mọi thắc mắc các bạn vui lòng inbox Fanpage để được hỗ trợ