Trang Chủ CẬP NHẬT Tháng 9/2023

CẬP NHẬT Tháng 9/2023

25-08-2023

NỘI DUNG CẬP NHẬT

Phiên bản cập nhật vào lúc :00h00 ngày 26/08/2023 - Chạy file Autoupdate ở thư mục game để cập nhật

I. Sự Kiện Trăng Lung linh <Xem Chi Tiết>

Khi tham gia nhận các phần thưởng : 

Rương Lệnh Bài Siêu Cấp

Lệnh Bài Kỹ Năng [Xuyên Vân Phá Không]

Lệnh Bài Kỹ Năng [Tốc Biến]

Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp

Lệnh Bài Nâng Cấp Thú Cưng Siêu Cấp

Lệnh Bài Phi Phong Thần Thoại

Rương Thần Sa 1-6 dòng

Cùng nhiều vật phẩm khác

II.Kỹ năng [Xuyên Vân Phá Không]

 

Buff vào đối thủ trừ giáp

Bảng nâng cấp kỹ năng Xuyên Vân Phá Không

Cấp

Số Lệnh Bài

( Lệnh Bài Kỹ Năng [Xuyên Vân Phá Không] )

Tỷ lệ
1 1 100%
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

 

III.Rương Lệnh Bài Siêu Cấp

Chức năng: Mở Ngẫu nhiên 1 trong 7 vật phẩm

Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp
Tín Vật Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Thú Cưng Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp
Lệnh Bài Kỹ Năng [Tốc Biến]
Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp

IV.Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Hướng dẫn sử dụng Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Click phải vào vật phẩm Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp - Cho 2 Lệnh Bài Siêu Cấp bất kỳ vào trong ô - Sau đó chọn đồng ý -  chọn 1 Lệnh Bài tùy chọn(Khóa)