Trang Chủ CẬP NHẬT Tháng 12/2023

CẬP NHẬT Tháng 12/2023

30-11-2023

NỘI DUNG CẬP NHẬT

-Tải bản update ở https://taigame.jxsjvn.com/ và giải nén vào thư mục game chọn yes to all ( xong vào file game hoặc main )

Thời gian diễn ra : Từ 12h00 ngày 04/12/2023

I. Event Tết 2024  <Xem Chi Tiết>

Khi tham gia nhận các phần thưởng : 

Rương Lệnh Bài Siêu Cấp

Lệnh Bài Thần Khí Siêu Cấp

Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp

Lệnh Bài Nâng Cấp Thú Cưng Siêu Cấp

Lệnh Bài Phi Phong Thần Thoại

Rương Thần Sa 1-6 dòng

Cùng nhiều vật phẩm khác

II.Thần Khí, Già Lam Kinh, Ấn , TIn Vật , Thú Cưng

Thuộc TÍnh  Danh Hiệu Cáp 20
    

 

Bảng nâng cấp 

Cấp

Số Lệnh Bài Cần để nâng cấp

Tỷ lệ
10-15 1 100%
16 2
17 4
18 6
19 8
20 10

III.Trùng Sinh 200 Lần <Xem Chi Tiết>

 

Lần Trùng Sinh Cấp Yêu Cầu Đồng Yêu Cầu Phần Thưởng  
151 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
152 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
153 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
154 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
155 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

Ngoại Trang Nón Cấp 14

156 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
157 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
158 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
159 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
160 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

Ngoại Trang Áo Cấp 14

161 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
162 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
163 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
164 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
165 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

Ngoại Trang Nón Cấp 15

166 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
167 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
168 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
169 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
170 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

Ngoại Trang Áo Cấp 15

171 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
172 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
173 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
174 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
175 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

Ngoại Trang Nón Cấp 16

176 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
177 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
178 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
179 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
180 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

Ngoại Trang Áo Cấp 16

181 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
182 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
183 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
184 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
185 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

Ngoại Trang Nón Cấp 17

186 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
187 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
188 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
189 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
190 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

Ngoại Trang Áo Cấp 17

191 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
192 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
193 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
194 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
195 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

Ngoại Trang Nón Cấp 18

196 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
197 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
198 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
199 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần  
200 250 1000v 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần

Ngoại Trang Áo Cấp 18

 

IV.Code Nạp lần đầu 100k và Đổi tích lũy nạp thẻ <Xem Chi Tiết>

 

CODE 100K ĐẦU TIÊN
(Khóa)
5000 Kinh Nghiệm Đơn
10 Bùa Bảo Toàn
1 [Chân nguyên] Hỗn Độn Chân Nguyên Cấp 200
1 Bảo Ngọc (6 kỹ năng)
1 Rương Thần Sa
500 Tiền xu

 

Khi đủ 300k hoặc 500k tích lũy nạp sẽ đổi được phần thưởng( Nhận tại NPC hỗ trợ - Đạo Hương Thôn)

-Lưu ý:

-Đổi phần thưởng không giới hạn

-Đổi tích lũy nạp sẽ bị trừ bấy nhiêu điểm tích lũy nạp( VD: đổi 500k tích lũy nạp sẽ bị trừ 500k tích lũy nạp )

- [Tích lũy 300k] : 300 Tiền Xu

- [Tích lũy 300k] : 1 Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 5]

- [Tích lũy 500k]: 300 Kim Nguyên Bảo (đại) (3000v đồng)

- [Tích lũy 500k]: 700 Tiền Xu

 

V.Rương Lệnh Bài Siêu Cấp

Chức năng: Mở Ngẫu nhiên 1 trong 8 vật phẩm

Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp
Tín Vật Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Thú Cưng Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp
Lệnh Bài Kỹ Năng [Tốc Biến]
Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp
Lệnh Bài Kỹ Năng [Xuyên Vân Phá Không]

 

 

VI.Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Hướng dẫn sử dụng Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp

Click phải vào vật phẩm Thẻ Đổi Lệnh Bài Siêu Cấp - Cho 2 Lệnh Bài Siêu Cấp bất kỳ vào trong ô - Sau đó chọn đồng ý -  chọn 1 Lệnh Bài tùy chọn (Khóa)