Trang Chủ Sự kiện [Chúc phúc hàng ngày]

Sự kiện [Chúc phúc hàng ngày]

03-06-2017

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành mua rương trang bị tại NPC Cây Chúc Phúc - Đạo Hương Thôn

 

II.Điều kiện tham gia

  • Đã gia nhập môn phái
  • Mỗi 30 phút tham gia game sẽ được chúc phúc 1 lần và nhận thưởng
  • Mỗi ngày tối đa 5 lần

III.Phần thưởng

 

Ngẫu nhiên nhận được
5 tỷ Kinh nghiệm
500 Ấn Ký Tín Vật
500 Thần Khí Bảo Châu
500 Mảnh Già Lam Kinh
500 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn

Lưu Ý: 

  • Cần chuẩn bị rương trống trước khi chúc phúc