Trang Chủ KẾT QUẢ ĐUA TOP MÁY CHỦ LONG SƠN

KẾT QUẢ ĐUA TOP MÁY CHỦ LONG SƠN

28-03-2024

1. VINH DỰ TÀI PHÚ

2. VINH DỰ VÕ LÂM

3. HƯỚNG DẪN NHẬN THƯỞNG TOP

  • Các huynh đệ  vào trang  để xem kết quả đua top : https://kiemthe1.net
  • Nhận code về NPC hỗ trợ - Đạo Hương Thôn sử dụng.