Trang Chủ Hoạt Động Dập Lửa

Hoạt Động Dập Lửa

08-06-2017

Lúc 09h55 và 17h55 hàng ngày Lửa Tam Muội Chân Hỏa sẽ xuất hiện tại Đạo Hương Thôn.. Dập lửa sẽ nhận được nhiều phần thưởng bất ngờ.


I.Chi tiết hoạt động và Phần Thưởng

  • Lúc 09h55 và 17h55 hàng ngày Lửa Tam Muội Chân Hỏa sẽ xuất hiện tại Đạo Hương Thôn
  • Nhân sĩ nhanh tay về giúp dân làng dập lửa.
  • Dập lửa thành công sẽ được tặng kèm phần thưởng
NPC Phần Thưởng Dập Lửa
Ngẫu nhiên nhận được

Tam Muội Chân Hỏa - Nhấp vào để dập lửa

100 Thần Khí Bảo Châu
100 Ấn ký tín vật
30 Lệnh Bài Trang Bị
Tây Phong Tửu <Cấp 3>
 20v đồng thường

 

Lưu ý:

  • Dập lửa có khả năng thất bại.
  • Vào Lúc 09h55 và 17h55 kênh hệ thống sẽ thông báo. Nhanh chân về dập lửa và nhận thưởng.