Trang Chủ Gọp máy chủ TƯƠNG DƯƠNG PHỦ và THẠCH CỔ TRẤN

Gọp máy chủ TƯƠNG DƯƠNG PHỦ và THẠCH CỔ TRẤN

06-09-2017

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ TƯƠNG DƯƠNG PHỦ THẠCH CỔ TRẤN vào 17H00 ngày 07/09/2017. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ TƯƠNG DƯƠNG PHỦ phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ TƯƠNG DƯƠNG PHỦ được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
20000 Kinh nghiệm đơn (Mỗi viên 1 tỷ EXP)
20000 Lệnh Bài Trang Bị
10000 Dị dung thạch
10000 Mảnh ghép mặt nạ

20000 Thần Khí Bảo Châu

20000 Ấn Ký Tín Vật
20000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
20000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
800 Lệnh Bài Chiến Công
70 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ LTƯƠNG DƯƠNG PHỦ sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ TƯƠNG DƯƠNG PHỦ sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB