Trang Chủ Gọp máy chủ KIẾM SƠN và LÂN SƠN 

Gọp máy chủ KIẾM SƠN và LÂN SƠN 

18-01-2023

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh KIẾM võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ KIẾM SƠN và LÂN SƠN    vào 15H00 ngày 19/01/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ KIẾM SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ KIẾM SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 5000
Lệnh Bài Trang Bị 1000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 1000
Rương Trấn Hồn Thạch 1000
Linh Tê 50
Viên Pháo 10000
Dây Pháo 10000

- Nhân vật thuộc máy chủ KIẾM SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ KIẾM SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển Thành KNB