Trang Chủ Gọp máy chủ KHÔNG ĐỘNG và MA GIÁO

Gọp máy chủ KHÔNG ĐỘNG và MA GIÁO

07-02-2018

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ KHÔNG ĐỘNG và MA GIÁO vào 16H00 ngày 08/02/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ KHÔNG ĐỘNG phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ MA GIÁO được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
3000 Kinh Nghiệm Đơn

3000 Lệnh Bài Trang Bị

5000 Mảnh Già Lam Kinh
5000 Mảnh Ghép Luân Hồi ấn
10 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ MA GIÁO sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ KHÔNG ĐỘNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB