Trang Chủ Fanpage hỗ trợ mới:https://www.facebook.com/hotro.kiemthe1

Fanpage hỗ trợ mới:https://www.facebook.com/hotro.kiemthe1

27-08-2022

‼️ Thông báo ‼️

Tất cả vấn đề hỗ trợ về game sẽ chuyển sang Fanpage mới

✅ Fanpage mới:https://www.facebook.com/hotro.kiemthe1

Page củ sẽ không hỗ trợ nữa Anh/Em inbox Fanpage mới nha

✅ Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT