Trang Chủ Cập Nhật Tháng 5/2020

Cập Nhật Tháng 5/2020

12-05-2020

 

Phiên bản được cập nhật vào ngày 13/05/2020 với những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Chạy file Autoupdate ở thư mục game để cập nhật 

Các nhân sĩ khắp chốn Kiếm Thế đừng bỏ qua cơ hội sở hữu cho mình các kỳ trân bảo vật lần này! Thông tin chi tiết về sự kiện như sau:

I. VŨ Khí Trấn Phái đổi thành Võ Công Trấn phái

-Vũ khí trấn phái không còn sử dụng được

-Đổi Vũ khí trấn phái thành Vũ Khí Thần sa 4 dòng + Võ Công Trấn phái tương ứng <Xem Chi Tiết> 

 

II. Tích Lũy Nạp Mỗi Ngày. 

 

Tích lũy Nạp trong ngày Lăng Vân Thạch
50k 10
100k 20

200k

50
500k 110
1000k 200
2000k 400
3000k 400
4000k 400
5000k 500

<Xem Chi Tiết> 

Lưu ý:

-Khi sử dụng CODE KHUYẾN MÃI thẻ nạp mới được tính tích lũy ( VD: Nạp 1m thì được tích lũy 50k, 100k,200k,500k,1m)

-Lăng Vân Thạch sử dụng quay Bách Bảo Rương

-Nhận Thưởng Tích Lũy Thẻ Nạp(ngày) qua ngày sẽ trở lại 0k


III. Bách Bảo Rương

Phần thưởng Hấp Dẫn <Xem Chi Tiết> 

 

Rương Trấn Hồn Thạch 1-100
Chiến Thần 50-200
Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Hộ Pháp Thạch
Bùa Bảo Toàn
Túi Linh Tê
Rương Thần Sa 1-4
Rương Trang Bị Đồng Hành 4-5-6
Rương Vũ Khí Trấn Phái

 

III. Bỏ Trận Pháp

-Ô trận pháp thay bằng Võ công trấn phái

IV. Rương Phú Quý

<Xem Chi Tiết> 

V. Hộ Pháp

<Xem Chi Tiết> 

 

 

Xin Chân Thành Cám Ơn.!