Trang Chủ BÍ BẢO

BÍ BẢO

19-01-2024

 

 

I.Hướng dẫn nâng cấp

Chuột phải vào bí bảo lệnh

Chọn Nâng Cấp BÍ BẢO

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Cấp độ

Tiền Xu

BÍ BẢO LỆNH

Tỷ Lệ % Thành Công

1 20 1 100
2 40 2 100
3 60 3 90
4 80 4 80
5 100 5 70
6 120 6 60
7 140 7 50
8 160 8 40
9 180 9 35
10 200 10 30
11 220 11 25
12 240 12 20
13 260 13 15
14 280 14 10
15 300 15 5

Lưu Ý:

  • Sử dụng Bánh Chưng ( nếu còn evnet ) và Quay Bách Bảo Rương
  • Đủ nguyên liệu để nâng cấp
  • Nâng cấp thất bại  sẽ  không  bị hạ cấp