Trang Chủ Gọp máy chủ HÌNH SƠN và CỰ SƠN 

Gọp máy chủ HÌNH SƠN và CỰ SƠN 

24-01-2023

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh HÌNH võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, HÌNH Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HÌNH SƠN và CỰ SƠN    vào 15H00 ngày 26/01/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ HÌNH SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ HÌNH SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 15000
Lệnh Bài Trang Bị 3000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 3000
Rương Trấn Hồn Thạch 3000
Linh Tê 150
Viên Pháo 10000
Dây Pháo 10000

- Nhân vật thuộc máy chủ HÌNH SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ HÌNH SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển Thành KNB